Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Serveis
  3. Altres serveis

Altres serveis de l'Arxiu de la Corona d'Aragó

Expedició de certificats

Les peticions de certificats s'han de dirigir a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i, a més de les dades personals del sol·licitant, s'hi han d'indicar les dades o signatura del document del qual se sol·licita certificat o compulsa.

Subir