Ud está aquí:
  1. Portada de la web del Ministerio de Cultura y Deporte
  2. Cultura
  3. Arxius
  4. Informació general
  5. Gestió al Ministeri
  6. Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius

Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius

És l'òrgan superior consultiu de l'Administració General de l'Estat en la presa de decisions sobre la conservació i utilització dels documents.

Les seves funcions consisteixen en l'estudi i dictamen sobre les qüestions relatives a la qualificació i utilització dels documents de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics vinculats o dependents d'aquesta, així com la integració en els arxius i el règim d'accés i inutilitat administrativa d'aquests documents.

Subir