Informació general

Des d'aquestes pàgines, dedicades al teatre, la dansa, la música i el circ, s'accedeix a tots els recursos i línies de gestió que aborda el Ministeri, a més d'informació sobre la tasca d'altres administracions.

Presentació de l'àrea d'arts escèniques i música

Des d'aquestes pàgines s'accedeix a informació sobre organismes i recursos per a la promoció, foment i difusió del teatre, la dansa, la música i el circ a Espanya.

Gestió de les arts escèniques i la música al Ministeri

Presentació de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM).

Gestió de les arts escèniques i la música a les comunitats autònomes

Accés als organismes de gestió de les arts escèniques i de la música a les comunitats autònomes.

Línies d'actuació. Arts escèniques i Música

L'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) participa en la gran majoria de les activitats relatives a les arts escèniques i la música que es realitzen a Espanya i a l'estranger.

Subir