Gestió de les indústries culturals a les Comunitats Autònomes

Corresponen a les Comunitats Autònomes competències concurrents al sector de les indústries culturals. Per la qual cosa s'ofereix un directori de centres, departaments, serveis, instituts, direccions generals o conselleries responsables d'aquestes matèries a les Comunitats Autònomes.

Subir