Gestió de les Indústries Culturals en el Ministeri

Aquesta Direcció General està integrada per les sotsdireccions següents:

  • La Sotsdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i Mecenatge.
  • La Sotsdirecció General de Propietat Intel·lectual.
  • La Sotsdirecció General de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles.
  • La Sotsdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes.
  • La Sotsdirecció General de Promoció Exterior de la Cultura.

La Sotsdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i de Mecenatge és una sotsdirecció pionera en les polítiques culturals que s'encarrega de centralitzar les mesures destinades al foment de les indústries culturals i creatives.

Té les funcions següents:

  • El disseny de les polítiques de promoció de les indústries culturals, així com el desenvolupament o la coordinació d'aquestes, quan corresponguin a competències concretes de la resta dels centres directius o d'organismes públics del Departament.
  • El disseny de les polítiques d'acció i promoció cultural, així com el desenvolupament o la coordinació d'aquestes, quan corresponguin a competències concretes de la resta dels centres directius o d'organismes públics del Departament. La col·laboració amb altres institucions, entitats i persones públiques o privades per al desenvolupament de programes d'acció cultural conjunts.
  • L'impuls de la participació de la societat en els processos de creació, dinamització cultural i obtenció de recursos a través de programes de patrocini, voluntariat i turisme cultural, en coordinació, en aquest darrer cas, amb els òrgans de l'Administració General de l'Estat competents en matèria de promoció turística.
  • L'establiment i la gestió, si escau, del règim de subvencions i ajuts que no siguin competència específica de cap altre òrgan directiu, d'acord amb els objectius determinats en els programes del Ministeri.
  • L'impuls i la coordinació de les activitats de mecenatge relatives al Departament.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar