Exportació i importació de béns culturals

Pàgines dedicades als processos necessaris per sol·licitar l'exportació o importació de béns culturals que tinguin algun nivell de protecció.

Exportació de béns culturals

Definició, sol·licitud, taxes, normativa i tipus d'exportació permesos, bé amb destinació a països dins de la Unió Europea o bé amb destinació a altres països

Importació de béns culturals

Procediment i impresos necessaris per declarar la importació de béns que tinguin valors propis del Patrimoni Cultural Espanyol

Subir