Introducció

El Ministeri és responsable d'exercir les competències en matèria de propietat intel·lectual a través de la Sotsdirecció General de Propietat Intel·lectual, unitat que depèn de la Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre a la qual s'integra el Registre de la Propietat Intel·lectual.

La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors i a altres titulars (artistes, productors, organismes de radiodifusió...) respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació.

Al Ministeri li correspon proposar les mesures per aconseguir l'adequada protecció de la propietat intel·lectual.

En el Ministeri hi ha també un òrgan col·legiat d'àmbit nacional, la Comissió Mediadora i Arbitral de la Propietat Intel·lectual, que exerceix les funcions de mediació i arbitratge que li atribueix el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

© Ministerio de Cultura y Deporte

Logotipo W3C/WAI doble A (WCAG 1.0) Este documento es valido XHTML 1.0 Strict Este documento CSS es valido

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

  • Entendido