Publicacións de Patrimonio Histórico

Acceso ás publicacións oficiais editadas pola Secretaría de Estado de Cultura en materia de Patrimonio Histórico.

 

 

Publicacións electrónicas

Portada da publicación

Adquisiciones de Bienes Culturales [Adquisicións de Bens Culturais]Publicación anual que dá a coñecer todos aqueles bens que o Ministerio de Cultura adquire para os museos, arquivos e bibliotecas de titularidade estatal, para facilitar deste modo o acceso dos cidadáns ao coñecemento do seu Patrimonio Histórico.

Portada da publicación

Compartiendo el Patrimonio Cultural Europeo. Nuevas iniciativas para el futuro europeo [Compartindo o Patrimonio Cultural Europeo. Novas iniciativas para o futuro europeo]Actas da Conferencia celebrada en Cáceres os días 29 e 30 de xuño de 2010, organizada polo Ministerio de Cultura e a Comisión de Cultura da Unión Europea, no marco da Presidencia Española da Unión Europea.

Portada da publicación

Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo 1 [Inventario artístico de Logroño e a súa provincia]. Inventario artístico de Ábalos e Cellorigo.

Portada da publicación

Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo 2 [Inventario artístico de Logroño e a súa provincia]. Inventario artístico de Cenicero e Montalbo en Cameros.

Portada da publicación

Inventario artístico de Logroño y su provincia La Rioja. Tomo 3 [Inventario artístico de Logroño e a súa provincia A Rioxa]. Inventario artístico de Morales e San Martín de Jubera.

Portada da publicación

Inventario artístico de Madrid capital. Tomo 1Inventario artístico de edificios relixiosos madrileños dos séculos XVII e XVIII.

Portada da publicación

Inventario artístico de Madrid capital. Tomo 2Inventario artístico de edificios civís madrileños dos séculos XVII e XVIII.

Portada da publicación

Inventario artístico de Teruel y su provincia [Inventario artístico de Teruel e a súa provincia]Valoración do patrimonio artístico de Teruel capital e algunhas das poboacións e vilas máis importantes.

Portada da publicación

Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España [Inventario do Patrimonio Artístico e Arqueolóxico de España]Declaracións de Monumentos e Conxuntos Histórico-Artísticos, Paraxes Pintorescas e Xardíns Artísticos.

Portada da publicación

Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España [Inventario do Patrimonio Artístico e Arqueolóxico de España]Declaracións de Monumentos e Conxuntos Histórico-Artísticos.

Portada da publicación

Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España [Inventario do Patrimonio Artístico e Arqueolóxico de España]Declaracións de Monumentos e Conxuntos Histórico-Artísticos e Paraxes Pintorescas.

Portada da publicación

Libro Verde del Plan de Protección del Patrimonio Subacuático [Libro Verde do Plan de Protección do Patrimonio Subacuático]O Libro Verde é a manifestación da vontade de todas as institucións españolas por desenvolver e construír un espazo común de actuación que permita o cumprimento dos obxectivos do Plan Nacional de Protección do Patrimonio Cultural Subacuático Español.

Portada da publicación

La lucha contra el tráfico ilícito de Bienes Culturales [A loita contra o tráfico ilícito de Bens Culturais]Relatorios do curso "A loita contra o tráfico ilícito de bens culturais", organizado polo Ministerio de Cultura, que tivo lugar en Madrid en 2006, dirixido a profesionais relacionados con este ámbito procedentes de diversos países iberoamericanos.

Portada da publicación

Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico - Artísticos 1844-1953. Tomo I [Monumentos Españois. Catálogo dos declarados Histórico-Artísticos 1844-1953]Catálogo de monumentos españois declarados Histórico- Artísticos entre 1844 e 1953. Tomo I.

Portada da publicación

Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico - Artísticos 1844-1953. Tomo II [Monumentos Españois. Catálogo dos declarados Histórico-Artísticos 1844-1953]Catálogo de monumentos españois declarados Histórico- Artísticos entre 1844 e 1953. Tomo II .

Portada da publicación

Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico - Artísticos 1844-1953. Tomo III [Monumentos Españois. Catálogo dos declarados Histórico-Artísticos 1844-1953]Catálogo de monumentos españois declarados Histórico- Artísticos entre 1844 e 1953. Tomo III .

Portada da publicación

Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico - Artísticos 1844-1953. Tomo IV [Monumentos Españois. Catálogo dos declarados Histórico-Artísticos 1844-1953]Catálogo de monumentos españois declarados Histórico- Artísticos entre 1844 e 1953. Tomo IV .

Portada da publicación

Revista "Bienes Culturales" [Revista "Bens Culturais"]Publicación que permite dar a coñecer aos cidadáns, en xeral, e aos científicos, técnicos e investigadores, en particular, as actividades que realiza o Instituto e as funcións que ten encomendadas: Elaborar plans de conservación e restauración do Patrimonio Histórico Español.


Publicaciones electrónicas

© Ministerio de Cultura y Deporte

Logotipo W3C/WAI doble A (WCAG 1.0) Este documento es valido XHTML 1.0 Strict Este documento CSS es valido

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

  • Entendido