Ud. está aquí:
 1. Inicio
 2. Cultura
 3. Áreas de Cultura
 4. Patrimonio Cultural
 5. Información xeral
 6. Gestión en el Ministerio
 7. Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio

Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Histórico

Esta Subdirección Xeral ten asignadas as seguintes funcións:

Formación do Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural e do Inventario Xeral de Bens Mobles:

 • Centralización e actualización das bases de datos daqueles bens que teñan algún tipo de protección polas Comunidades Autónomas ou polo Estado.
 • Tramitación do procedemento de declaración de Bens de Interese Cultural ou inclusión do Inventario Xeral de Bens Mobles no caso de bens do Patrimonio Histórico Español adscritos a servizos públicos xestionados pola Administración Xeral do Estado e Patrimonio Nacional.
 • Campañas anuais para a catalogación dos bens mobles do Patrimonio Histórico Español de titularidade eclesiástica.

Proposta de adquisición de bens do Patrimonio Histórico Español e das medidas que deban adoptarse para a protección e defensa do mesmo:

 • Secretaría da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español.
 • Proposta de adquisición dos bens do Patrimonio Histórico Español: ofertas de venda directas, dereito de tanteo e de retracto, dación en pagamento de impostos, doazóns de bens culturais, oferta de venda irrevogable.
 • Tramitación das solicitudes de exportación de bens do Patrimonio Histórico Español.
 • Proposta e adopción de medidas contra o tráfico ilícito de bens culturais.
 • Tramitación das denuncias por espolio.
 • Tramitación das solicitudes de Garantía do Estado para obras de interese cultural.

Coordinación coas unidades do Ministerio que interveñan na xestión de bens do Patrimonio Histórico Español, así como cos demais departamentos ministeriais e, cando corresponda, coas demais Administracións públicas:

 • Secretaría do Consello do Patrimonio Histórico Español.
 • Seguimento e execución, cando corresponda, da medida de fomento 1% cultural.
 • Colaboración coa Brigada do Patrimonio Histórico do Corpo Nacional de Policía, co Grupo de Patrimonio Histórico da Garda Civil e co Departamento de Aduanas da Axencia Estatal da Administración Tributaria.
 • Cooperación cos organismos europeos e internacionais en materia de Patrimonio: Unesco, Consello de Europa e Comisión Europea, así como con outros Estados.

© Ministerio de Cultura y Deporte

Logotipo W3C/WAI doble A (WCAG 1.0) Este documento es valido XHTML 1.0 Strict Este documento CSS es valido

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

 • Entendido