Publicacions de Patrimoni Històric

Accés a les publicacions oficials editades per la Secretaria d'Estat de Cultura en matèria de Patrimoni Històric.Publicacions electròniques

Portada de la publicació

Adquisiciones de Bienes Culturales [Adquisicions de Béns Culturals]Publicació anual que dóna a conéixer tots els béns que el Ministeri de Cultura adquirix per als museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal, per a facilitar d'esta manera l'accés dels ciutadans al coneixement del seu patrimoni històric.

Portada de la publicació

Compartiendo el Patrimonio Cultural Europeo. Nuevas iniciativas para el futuro europeo [Compartint el Patrimoni Cultural Europeu. Noves iniciatives per al futur europeu]Actes de la Conferència celebrada a Càceres els dies 29 i 30 de juny del 2010, organitzada pel Ministeri de Cultura i la Comissió de Cultura de la Unió Europea, en el marc de la Presidència Espanyola de la Unió Europea.

Portada de la publicació

Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo 1 [Inventari artístic de Logronyo i la seua província]. Inventari artístic d'Ábalos i Cellorigo.

Portada de la publicació

Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo 2 [Inventari artístic de Logronyo i la seua província]. Inventari artístic de Cenicero i Montalbo a Cameros.

Portada de la publicació

Inventario artístico de Logroño y su provincia La Rioja. Tomo 3 [Inventari artístic de Logronyo i la seua província La Rioja]. Inventari artístic de Morales i San Martín de Jubera.

Portada de la publicació

Inventario artístico de Madrid capital.Tomo 1 [Inventari artístic de Madrid capital.Tom1]Inventari artístic d'edificis religiosos madrilenys dels segles XVII i XVIII.

Portada de la publicació

Inventario artístico de Madrid capital.Tomo 2 [Inventari artístic de Madrid capital.Tom2]Inventari artístic d'edificis civils madrilenys dels segles XVII i XVIII.

Portada de la publicació

Inventario artístico de Teruel y su provincia [Inventari artístic de Terol i la seua província]Valoració del patrimoni artístic de Terol capital i algunes de les viles i pobles més importants.

Portada de la publicació

Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España [Inventari del Patrimoni Artístic i Arqueològic d'Espanya]Declaracions de Monuments i Conjunts Historicoartístics, Paratges Pintorescos i Jardins Artístics.

Portada de la publicació

Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España [Inventari del Patrimoni Artístic i Arqueològic d'Espanya]Declaracions de Monuments i Conjunts Historicoartístics.

Portada de la publicació

Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España [Inventari del Patrimoni Artístic i Arqueològic d'Espanya]Declaracions de Monuments i Conjunts Historicoartístics i Paratges Pintorescos.

Portada de la publicació

Libro Verde del Plan de Protección del Patrimonio Subacuático [Llibre Verd del Pla de Protecció del Patrimoni Subaquàtic]El Llibre Verd és la manifestació de la voluntat de totes les institucions espanyoles de desenrotllar i construir un espai comú d'actuació que permeta el compliment dels objectius del Pla Nacional de Protecció del Patrimoni Cultural Subaquàtic Espanyol.

Portada de la publicació

La lucha contra el tráfico ilícito de Bienes Culturales [La lluita contra el tràfic il·lícit de Béns Culturals]Ponències del curs La lucha contra el tráfico ilícito de Bienes Culturales [La lluita contra el tràfic il·lícit de Béns Culturals], organitzat pel Ministeri de Cultura i celebrat a Madrid el 2006, dirigit a professionals relacionats amb este àmbit procedents de diversos països iberoamericans.

Portada de la publicació

Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico - Artísticos 1844-1953. Tomo I [Monuments espanyols. Catàleg dels declarats Historicoartístics 1844-1953] Catàleg de monuments espanyols declarats Historicoartístics entre 1844 i 1953 Tomo I.

Portada de la publicació

Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico - Artísticos 1844-1953. Tomo II [Monuments espanyols. Catàleg dels declarats Historicoartístics 1844-1953] Catàleg de monuments espanyols declarats Historicoartístics entre 1844 i 1953. Tomo II.

Portada de la publicació

Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico - Artísticos 1844-1953. Tomo III [Monuments espanyols. Catàleg dels declarats Historicoartístics 1844-1953] Catàleg de monuments espanyols declarats Historicoartístics entre 1844 i 1953. Tomo III.

Portada de la publicació

Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico - Artísticos 1844-1953. Tomo IV [Monuments espanyols. Catàleg dels declarats Historicoartístics 1844-1953]Catàleg de monuments espanyols declarats Historicoartístics entre 1844 i 1953. Tomo IV.

Portada de la publicació

Revista "Bienes Culturales" [Revista "Béns Culturals"]Publicació que permet donar a conéixer als ciutadans, en general, i als científics, tècnics i investigadors, en particular, les activitats que fa i les funcions que té encomanades l'Institut: Elaborar plans de conservació i restauració del patrimoni històric espanyol.


Publicaciones electrónicas

© Ministerio de Cultura y Deporte

Logotipo W3C/WAI doble A (WCAG 1.0) Este documento es valido XHTML 1.0 Strict Este documento CSS es valido

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

  • Entendido