Ud. está aquí:
 1. Inici
 2. Cultura
 3. Áreas de Cultura
 4. Patrimoni cultural
 5. Informació general
 6. Gestión en el Ministerio
 7. Subdirecció General de Protecció del Patrimoni

Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric

Aquesta sotsdirecció general té assignada les següents funcions:

Formació del registre general de béns d'interés cultural i de l'inventari general de béns mobles:

 • Centralització i actualització de les bases de dades d'aquells béns que tinguen algun tipus de protecció per les comunitats autònomes o per l'Estat.
 • Tramitació del procediment de declaració de béns d'interés cultural o inclusió de l'inventari general de béns mobles en el cas de béns del Patrimoni Històric espanyol adscrits a serveis públics gestionats per l'Administració General de l'Estat i Patrimoni Nacional.
 • Campanyes anuals per a la catalogació dels béns mobles del Patrimoni Històric espanyol de titularitat eclesiàstica.

Proposta d'adquisició de béns del Patrimoni Històric espanyol i de les mesures que s'hagen d'adoptar per a la seua protecció i defensa:

 • Secretaria de la Junta de Qualificació Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol.
 • Proposta d'adquisició dels béns del Patrimoni Històric espanyol: ofertes de venda directes, dret de tempteig i de retracte, dació en paga d'impostos, donacions de béns culturals, oferta de venda irrevocable.
 • Tramitació de les sol·licituds d'exportació de béns del Patrimoni Històric espanyol.
 • Proposta i adopció de mesures contra el tràfic il·lícit de béns culturals.
 • Tramitació de les denúncies per espoli.
 • Tramitació de les sol·licituds de garantia de l'Estat per a obres d'interés cultural.

Coordinació amb les unitats del Ministeri que intervinguen en la gestió de béns del Patrimoni Històric espanyol, així com amb els altres departaments ministerials i, en el seu cas, amb les altres administracions públiques:

 • Secretaria del Consell del Patrimoni Històric Espanyol.
 • Seguiment i execució, en el seu cas, de la mesura de foment 1% cultural.
 • Col·laboració amb la brigada del Patrimoni Històric del Cos Nacional de Policia, amb el grup de Patrimoni Històric de la Guàrdia Civil i amb el departament de Duanes de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
 • Cooperació amb els organismes europeus i internacionals en matèria de patrimoni: Unesco, Consell d'Europa i Comissió Europea, així com amb altres estats.

© Ministerio de Cultura y Deporte

Logotipo W3C/WAI doble A (WCAG 1.0) Este documento es valido XHTML 1.0 Strict Este documento CSS es valido

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

 • Entendido