Informazio orokorra. Lankidetza Kulturala

Atal honetan arlo honetako ekintza-ildoei, horien proiektu puntualei eta nabarmenei, eta Kultura Ministerioko egitura administratiboari eta organo arduradunei buruzko informazioa eskura daiteke, diseinatzeko zein exekutatzeko, eta jarduera hauetan eskumena duten autonomia mailako gainerako instituzioekin osa daitezke.

Subir