Industria Kultural eta Mezenasgorako Zuzendariordetza Nagusia

Kultur Politika eta Industrien Zuzendaritza Nagusiaren mendeko unitatea da, ondoko jarduerak garatzen dituena:

  • Kultur industriak sustatzeko politikak diseinatu eta garatzea; Departamentuko gainerako zuzendaritza-zentroen edo erakunde publikoen berariazko eskumenei dagozkienean, politika horiek koordinatzea.
  • Kultur ekintza eta sustapeneko politikak diseinatu eta garatzea; Departamentuko gainerako zuzendaritza-zentroen edo erakunde publikoen berariazko eskumenei dagozkienean, politika horiek koordinatzea eta beste erakunde, entitate eta pertsona publiko edo pribatuekin lankidetza sustatzea, kultur ekintzarako programak elkarrekin garatzeko.
  • Gizarteak kultur sormen eta sustapeneko prozesuetan duen parte-hartzea sustatzea eta babesletza, boluntariotza eta turismo kulturaleko programen bidez baliabideak lortzea, azken kasu honetan, Estatuko Administrazio Orokorreko organoekin lankidetzan jardunez.
  • Kasuak kasu, diru-laguntzen eta beste zuzendaritza organo baten berariazko eskumena ez diren laguntzen erregimena ezarri eta kudeatzea, Ministerioaren programetan ezarritako helburu zehatzekin bat.
Subir