Ondasun kulturalen erosketa

Estatuak ondarea kontserbatzeko, babesteko eta handitzeko beharra du.

Ondasun kulturalen erosketaren inguruko sarrera

Estatuak eros ditzakeen ondasunak eta erosketa egiteko erabiltzen dituen irizpideak

Ondasun kulturalak erosteko moduak

Estatuak ondasunak erosteko dituen moduen deskripzioa

Kultur Ondasunak erosteari lotutako araudia

Erosketa prozesua arautzeko legedira sarrera

Subir