Volver

Kultura-ondasunen dohaintza

Espainiako ondare historikoko ondasunak Estatuari eta gainerako erakundeei dohaintzan emanez gero, ondasunok:

  • Kultur Intereseko Ondasunen Erregistro Nagusian izena emanda egon behar dute edota
  • Ondasun Higigarrien Inbentario Nagusiak barne hartu behar ditu.

Dohaintza garbien eta sinpleen kuotaren gainean, honako onura fiskala izango dute:

  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan % 20 arte;
  • Sozietateen gaineko Zergan % 30 arte.
Subir