Ondasun kulturalen esportazioa eta inportazioa

Beharrezko prozesuetara bideratutako orrialdeak, nolabaiteko babes maila duten ondasun kulturalen esportazioa edo inportazioa eskatzeko.

Ondasun kulturalen esportazioa

Definizioa, eskaera, araudia eta baimendutako esportazio motak, bai Europar Batasunaren barruan zein beste herrialde batzuetara

Ondasun kulturalen inportazioa

Espainiako Ondare Historikoko balio propioa duten ondasun kulturalen inportaziorako beharrezkoak diren prozedurak eta inprimakiak

Subir