Ud está aquí:
  1. Portada de la web del Ministerio de Cultura y Deporte
  2. Cultura
  3. Arquivos
  4. Información xeral
  5. Xestión no Ministerio
  6. Comisión Superior Cualificadora de Documentos Administrativos

Comisión Superior Cualificadora de Documentos Administrativos

É o órgano superior consultivo da Administración Xeral do Estado na toma de decisións sobre a conservación e utilización dos seus documentos.

As súas funcións son o estudo e ditame sobre as cuestións relativas á cualificación e utilización dos documentos da Administración Xeral do Estado e dos organismos públicos vinculados ou dependentes desta, así como a súa integración nos arquivos e o réxime de acceso e inutilidade administrativa destes documentos.

Subir