Presentación da área de Arquivos

Nestas páxinas ofrécese:

  • información xeral e básica dos servizos, fondos documentais e actividades de cada un dos Arquivos xestionados polo Ministerio, acompañada de vídeos, visitas e exposicións virtuais;
  • recursos dirixidos a profesionais dos arquivos e doutras disciplinas afíns, a investigadores especializados, estudantes ou cidadáns: recursos arquivísticos e publicacións en Internet, lexislación e normativa arquivística, antecedentes administrativos ou xurídicos, ligazóns a outros arquivos e outros recursos informativos.

Tamén se difunden programas de axudas e de cooperación internacional desenvolvidos polo Ministerio de Cultura en materia de arquivos.

Ademais, pódense consultar en rede diferentes bases de datos:

referidas a redes de Arquivos:

  • Portal de Arquivos Españois (PARES)
  • Censo-Guía de Arquivos de España e Iberoamérica
  • Guías de Fontes Documentais
  • Lexislación Histórica de España
  • Catálogo de Bibliotecas de Arquivos

específicas dalgún centro:

  • Militares e Membros das Forzas da Orde Pública ao servizo da República
  • Mortos e Desaparecidos do Exército de Terra Republicano.
Subir