Volver

Xestión no Ministerio

A Secretaría de Estado de Cultura promove o desenvolvemento do sector bibliotecario español e a cooperación entre as institucións integrantes do Sistema Español de Bibliotecas a través da Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e de Arquivos e Bibliotecas.

Funcións

  • Elaboración de programas e plans para o fomento e mellora das Bibliotecas, así como a coordinación e promoción da cooperación bibliotecaria.
  • Oferta de servizos técnicos e asesoramento en materia bibliotecaria.
  • Creación, dotación e fomento de Bibliotecas de titularidade estatal.
  • Obtención, explotación e utilización de datos estatísticos de Bibliotecas.
  • Coordinación e mantemento do Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico.
Subir