Información xeral. Cooperación Cultural

Neste apartado pódese dispoñer da información sobre as liñas de actuación desta área, os seus proxectos puntuais e destacados, así como a estrutura administrativa e os órganos responsables no Ministerio de Cultura para o seu deseño e execución, complementados coas restantes Institucións a nivel autonómico competentes tamén nestas actividades.

Subir