Subdirección Xeral de Cooperación e Promoción Internacional da Cultura

É unha unidade dependente da Dirección Xeral de Política e Industrias Culturais que desenvolve as seguintes actividades:

  • Asesorar en asuntos culturais internacionais que afecten ao Ministerio de Ministerio.
  • Participar e representar nos foros especializados e organismos internacionais de ámbito cultural.
  • No ámbito da Unión Europea, prepara os Consellos de Ministros de Educación, Xuventude e Cultura a través do Comité de Asuntos Culturais.
  • Participar na elaboración, execución e desenvolvemento dos convenios bilaterais de cooperación cultural.
  • Organizar actividades de promoción da cultura e Institucións españolas no exterior e da cultura doutros países en España.
  • Organizar e xestionar actividades de formación e asistencia técnica en España para profesionais da cultura.
Subir