Volver

Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español

É un organismo consultivo colexiado adscrito á Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais.

Funcións

A Xunta analiza e emite propostas sobre:

  • Solicitudes de exportación de bens culturais protexidos.
  • Solicitudes de importación de bens culturais protexidos.
  • Adquisición de bens culturais por parte do Estado que pasan a formar parte da colección de museos, arquivos e bibliotecas estatais.

Comisión de Valoración

A Comisión de Valoración é parte integrante da Xunta.

Funcións

  • Valorar os bens que se pretendan entregar ao Estado en pagamento da débeda tributaria.
  • Realizar as estimacións que resulten necesarias para aplicar as medidas de fomento (establecidas no título VIII da Lei 16/1985), co obxectivo de financiar obras de conservación, mantemento e rehabilitación, así como as proteccións e escavacións arqueolóxicas realizadas en bens declarados de interese cultural.
  • As valoracións necesarias para a aplicación das medidas de fomento xa mencionadas (reguladas no artigo 74 da Lei 16/1985).

Documentos relacionados

  • Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español, artigo 3. Regula a Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español.(PDF: 119 KB)
  • Real Decreto 111/1986, artigos do 7 ao 9.(PDF: 126 KB)
  • Real Decreto 111/1986, artigo 9.4. Comisión de Valoración.(PDF: 126 KB)

Más información

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar