Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius

És l'òrgan superior consultiu de l'Administració General de l'Estat en la presa de decisions sobre la conservació i utilització dels seus documents.

Les seues funcions consistixen en l'estudi i el dictamen sobre les qüestions relatives a la qualificació i la utilització dels documents de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics vinculats o dependents d'esta, així com la seua integració en els arxius i el règim d'accés i la inutilitat administrativa d'estos documents.


Subir