Línies d'actuació. Arts escèniques i Música

L'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) desenvolupa la seua activitat mitjançant una série de línies d'actuació entre les quals destaquen:

  • Gestió directa de projectes:Salto de líneaCreació i promoció directa dels programes relacionats amb la promoció, protecció i difusió de la música, la dansa, el teatre i el circ, des dels seus serveis centrals o des dels seus centres de producció, exhibició, documentació i formació.
  • Col·laboració amb altres institucions públiques i privades:Salto de líneaCooperació amb entitats públiques i privades tant en projectes concrets com en la seua activitat permanent.
  • Convocatòries d'ajudes:Salto de líneaConcessió d'ajudes per a sectors tant públics com privats destinats a projectes de producció, exhibició i gires.
Subir