Subdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes

És una unitat dependent de la Secretaria General Tècnica que desenvolupa les activitats següents:

  • Organitzar, coordinar i difondre en l'àmbit nacional i a l'estranger projectes culturals d'interés per a les comunitats autònomes.
  • Realitzar el seguiment dels convenis duts a terme pel Ministeri amb les diferents comunitats autònomes.
  • Recopilació normativa en matèria cultural publicada al Butlletí Oficial de l'Estat i als diaris oficials de les comunitats autònomes.
  • Coordinar les tasques del Consell Compostel·là en relació amb els programes i les actuacions relacionats amb el Camí de Santiago i amb la celebració dels anys sants Xacobeo, com també les de la Conferència Sectorial de Cultura.
  • Gestionar el "Punt de contacte cultural d'Espanya", pertanyent al programa "Cultura 2000" de la Comissió Europea, coordinant l'acció dels diferents enllaços a les comunitats autònomes amb la Comissió Europea.
  • Organitzar jornades d'estudi de la legislació de propietat intel·lectual i Patrimoni Històric espanyol dirigides a jutges, magistrats i membres de la carrera fiscal, en col·laboració amb aquests.

Salto de línea
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar