Volver

Presentació de l'Àrea de Cooperació Cultural

L'àrea de cooperació cultural és en si mateixa no només un conjunt d'activitats, en les quals hi ha un denominador comú, l'intercanvi i la col·laboració cultural, sinó que alhora és un instrument essencial per a la política cultural i cada vegada més un objectiu d'aquesta.

Destaca el seu caràcter horitzontal i de complementarietat respecte a les restants àrees del Ministeri en la difusió i promoció dels diversos patrimonis culturals d'Espanya en l'àmbit internacional i autonòmic, així com de la cultura d'altres països a Espanya juntament amb el foment de l'accés a la cultura i dinamització dels processos de creació cultural .

Aquestes pàgines oferixen informació sobre l'estructura, processos administratius i activitats que realitza amb relació a:

 • Intercanvis culturals.
 • Participació en organismes internacionals.
 • Acció cultural a l'exterior.
 • Programes de formació.
 • Debat cultural.
 • Agenda Internacional.

Completen els continguts d'aquestes pàgines informació sobre:

 • Consell Xacobeo
 • Punt de contacte cultural
 • Informació institucional
 • Legislació estatal, autonòmica, comunitària i internacional
 • Convenis, amb altres ministeris, amb comunitats autònomes i amb institucions internacionals
 • Beques, ajudes i subvencions
 • Enllaços d'interés


Subir