Gestió de les Indústries Culturals en el Ministeri

La Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre, que depén de la Secretaria d'Estat de Cultura, substituïx la desapareguda Direcció General de Política i Indústries Culturals.

Esta Direcció General està integrada per les següents subdireccions:

  • La Subdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i Mecenatge.
  • La Subdirecció General de Propietat Intel·lectual.
  • La Subdirecció General de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles.
  • La Subdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes.
  • La Subdirecció General de Promoció Exterior de la Cultura.

La Subdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i de Mecenatge és una subdirecció pionera en les polítiques culturals que s'encarrega de centralitzar les mesures destinades al foment de les indústries culturals i creatives.

Les seues funcions són les següents:

  • El disseny de les polítiques de promoció de les indústries culturals, així com el desenrotllament o la coordinació d'estes, quan corresponguen a competències concretes de la resta dels centres directius o d'organismes públics del Departament.
  • El disseny de les polítiques d'acció i promoció cultural, així com el seu desenrotllament o coordinació quan corresponguen a competències concretes de la resta dels centres directius o a organismes públics del Departament. La col·laboració amb altres institucions, entitats i persones públiques o privades per al desenrotllament de programes d'acció cultural conjunts.
  • L'impuls de la participació de la societat en els processos de creació, dinamització cultural i obtenció de recursos a través de programes de patrocini, voluntariat i turisme cultural, en coordinació, en este últim cas, amb els òrgans de l'Administració General de l'Estat competents en matèria de promoció turística.
  • L'establiment i la gestió, en el seu cas, del règim de subvencions i ajudes que no siguen competència específica de cap altre òrgan directiu, d'acord amb els objectius determinats en els programes del Ministeri.
  • L'impuls i la coordinació de les activitats de mecenatge relatives al Departament.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar