Volver

Donació de béns culturals

Les donacions en favor de l'Estat i altres ens públics de béns que formen part del Patrimoni Històric Espanyol, que són:

  • Inscrits al Registre General de Béns d'Interés Cultural.
  • Inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles.

Tenen els següents beneficis fiscals sobre la quota de les donacions pures i simples

  • Fins a un 20% en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Fins un a 30% en l'Impost sobre Societats.
Subir