Volver

Béns inscrits en la llista de Patrimoni Mundial (LPM)

Compromisos

Amb la inscripció d'un bé a la LPM no queda conclòs el procés. Els gestors del lloc i les autoritats competents continuen treballant en la gestió, supervisió, preservació i difusió dels béns declarats patrimoni mundial.

Avantatges

L'avantatge més important que comporta la declaració és l'augment en la sensibilització del públic en favor del bé i, per tant, l'interés per la defensa de tots els valors que el fan excepcional.

Això es traduïx, així mateix, en un flux més nombrós de visitants del bé, i quan estes visites es planifiquen d'acord amb els principis d'un turisme sostenible, produïxen beneficis per a l'economia local, que revertixen també en el bé.

Actualment hi ha 830 béns en la Llista de Patrimoni Mundial

Subir