Volver

Qui aplica la Convenció de Patrimoni Mundial?

Estat membre

Són aquells països que han ratificat la convenció. Actualment, amb 182 països signataris, la Convenció de Patrimoni Mundial és una de les convencions de la Unesco amb un nombre més alt d'estats membres.

Els estats membres es reunixen cada dos anys a l'Assemblea General (durant la reunió ordinària Conferència General de la Unesco) per dur a terme, entre altres assumptes, l'elecció dels membres del Comitè de Patrimoni Mundial.

Comité

Està compost per 21 estats membres triats a l'Assemblea General per un mandat màxim de 6 anys i és el responsable de l'aplicació de la convenció. La tasca fonamental dels 21 consistix a decidir la inscripció o no dels béns candidats a la declaració de Patrimoni Mundial, examinar l'estat de conservació dels llocs ja declarats i la inscripció d'aquells béns amenaçats a la Llista del Patrimoni Mundial en Perill. Igualment el Comité és l'encarregat d'assignar segons les necessitats les diferents partides econòmiques del Fons de Patrimoni Mundial.

Per complir esta comesa, el Comité fa una reunió anual que es denomina Comité de Patrimoni Mundial. A esta reunió assistixen tant els membres del Comité (els 21 estats), aquells estats membres que així ho vulguen en qualitat d'observadors, els òrgans consultius i el CPM.

Espanya, en la 15a sessió de l'Assemblea General d'Estats Membres de la Convenció de Patrimoni Mundial, celebrada a París l'octubre de 2005, va ser triat estat membre del Comité del Patrimoni Mundial. Espanya s'ha compromés a romandre en el Comité un màxim de quatre anys, en lloc dels sis que permet la Convenció, per tal de facilitar la presència d'altres estats en el seu si.

Òrgans consultius

El Comité, per al compliment de les funcions que li han estat encomanades, té el suport de diferents òrgans consultius. La tasca fonamental és l'avaluació de noves candidatures.

Òrgans assessors que ajuden el Comité:

Centre de Patrimoni Mundial

Creat el 1992, desenvolupa les funcions següents:

  • Du a terme l'administració diària de la convenció.
  • Organitza les reunions del Comité.
  • Assessora en determinats aspectes relatius a la preparació de candidatures.
  • Organitza la demanda d'assistència tècnica.
  • Emprén accions d'emergència de béns en perill.
  • Administra, d'acord amb les decisions prèvies preses pel Comité, el dia a dia del Fons del Patrimoni Mundial.
Subir