Volver

Subdirecció General de la Propietat Intel·lectual

Funcions

  • Comunicació del departament amb els sectors professionals i industrials de producció i difusió de les obres de creació.
  • Proposta de les mesures adequades per a la defensa i protecció de la propietat intel·lectual.
  • Exercici de les funcions que corresponguen al departament en matèria de registre de la propietat intel·lectual.
  • Les relacions del Ministeri amb les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.
Subir