Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Serveis
  3. Convenis de reproducció de documents

Convenis de reproducció de documents

Si qualsevol investigador o usuari de l'arxiu vol fer un ús públic dels documents per a treballs d'investigació, difusió, exposicions o qualsevol altra activitat cultural, ja siguin filmacions per a televisió, edicions comercials o qualsevol altra difusió pública, haurà de signar un conveni amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Per aquesta finalitat s'ha de contactar prèviament amb l'arxiu, que haurà de facilitar el model de conveni adequat a la finalitat de la publicació; cal presentar una sol·licitud, que ha d'incloure les dades personals del sol·licitant, el codi de referència/signatura del/dels document/s objecte de la reproducció/edició i la pàgina/foli que es vol reproduir, així com el títol de la publicació on s'ha d'incloure la reproducció i la denominació de la institució que n'ha de fer l'edició esmentada.

A la publicació resultant, la procedència dels documents o imatges s'ha de citar obligatòriament de la manera següent:

  • MINISTERI D´EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, Arxiu [indiqueu el nom complet de l'arxiu], Codi de Referència / Signatura.
  • Exemple: [MINISTERI D´EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, Arxiu de la Corona d'Aragó, Reial Cancelleria, Registres,1,folio 82 v].

Quan la publicació es faci fora d'Espanya, la procedència dels documents o imatges s'ha de citar de la manera següent:

  • ESPANYA. MINISTERI D´EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. Arxiu [indiqueu el nom complet de l'arxiu], Codi de Referència / Signatura.
  • Exemple: [ESPANYA. MINISTERI D´EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, Arxiu de la Corona d'Aragó, Reial Cancelleria, Registres, 1, folio 82 v].
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar