Patronats d'Arxius Estatals

Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó

Òrgan col·legiat rector d'aquest Arxiu, creat per Reial decret 1267/2006, de 8 de novembre (BOE de 9 de novembre), en el que participen el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i les comunitats autònomes d'Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana i de les Illes Balears.

Funcions

 • Aprovar, a proposta de la Comissió Permanent, el Pla general d'actuació anual.Salto de línea
 • Dur a terme el seguiment del grau de compliment dels plans i programes, com també portar a efecte les activitats necessàries de suport institucional a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
 • Conèixer i informar els plans i programes d'adquisicions, preservació i conservació dels fons documentals.
 • Informar la memòria anual d'activitats que elabori el director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i l'avantprojecte de pressupost que haurà de presentar la Sotsdirecció General dels Arxius Estatals.
 • Fomentar i impulsar la participació de la societat en l'enriquiment, la preservació, la conservació i la difusió dels fons documentals de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, formulant les propostes corresponents.
 • Fomentar la relació i l'intercanvi de caràcter tècnic i històric amb altres arxius d'Espanya i de l'estranger.Salto de línea
 • Emetre preceptivament informes sobre qualsevol proposta de sortida permanent de fons de l'arxiu.
 • Estudiar fórmules i, si escau, gestionar l'obtenció de recursos extraordinaris d'institucions públiques i privades.Salto de línea
 • Informar sobre el nomenament del director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
 • Constituir comissions d'estudi amb finalitats determinades.

Patronat de l'Arxiu General d'Índies

Òrgan col·legiat que assessora en la gestió del centre i on participen el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la Junta d'Andalusia, l'Ajuntament de Sevilla, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, universitats sevillanes i diferents personalitats del món de la cultura.

Funcions

 • Seguiment dels plans, projectes i activitats que necessiten suport institucional a l'Arxiu.
 • Control dels programes d'adquisició, preservació i conservació dels documents de l'Arxiu.
 • Foment i impuls de la participació ciutadana en l'enriquiment i la difusió dels fons de l'Arxiu.

Patronat del Centre Documental de la Memòria Històrica

Òrgan rector que apareix al Reial decret 697/2007, de l'1 de juny, (BOE 15 de juny) de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica.

Funcions

 • Conèixer i informar dels plans i programes d'activitats i adquisicions.
 • Informar de la memòria anual d'activitats que elabori el director del Centre Documental de la Memòria Històrica i l'avantprojecte de pressupost que haurà de presentar la Sotsdirecció General dels Arxius Estatals.
 • Fomentar i impulsar la societat a participar en l'enriquiment, preservació, conservació i difusió dels fons documentals de l'arxiu general del Centre Documental de la Memòria Històrica, fent propostes.
 • Emetre de manera preceptiva un informe sobre qualsevol proposta de sortida de fons de l'arxiu.
 • Estudiar fórmules i, si escau, gestionar l'obtenció de recursos extraordinaris d'institucions públiques i privades.
 • Vetllar per la integritat i l'enriquiment dels fons i dels mitjans del Centre Documental de la Memòria Històrica.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar