Ud está aquí:
 1. Inicio

Accesibilidad

Declaració d’accessibilitat

El Ministeri de Cultura i Esport s’ha compromès a fer accessible els seus llocs web d’acord amb el Reial decret 1112/2018 BOE, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica als llocs web següents:

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 BOE, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Als portals hi podria haver continguts en altres idiomes en els quals el canvi d’idioma no està etiquetat correctament.
  • En alguns continguts es podria detectar una certa manca de contrast.
  • En algunes pàgines es podrien identificar problemes en la generació de l’HTML (per exemple, llistes formades incorrectament, taules que no compleixen del tot la normativa d’accessibilitat, textos d’enllaços massa llargs i iframes sense la informació necessària).
 • Càrrega desproporcionada
  • No és aplicable.
 • Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Hi podria haver documents en PDF o altres formats ofimàtics i continguts multimèdia que no compleixin tots els requisits d’accessibilitat exigits.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració d’accessibilitat es va preparar el 23 de desembre de 2020.

El mètode utilitzat per fer aquesta declaració ha estat una autoavaluació feta pel mateix Ministeri, basada en els informes que genera l’Observatori d’Accessibilitat.

Darrera revisió de la declaració: 23 de desembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Es poden fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Divisió de Tecnologies de la Informació del Ministeri de Cultura i Esport.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes: d’acord amb l’article 12 del RD 1112/2018, s’han de presentar i registrar de conformitat amb els requisits que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud es pot iniciar mitjançant el formulari de Queixes i suggeriments del Ministeri.

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació que recull l’article 13 del RD 1112/2018 es pot iniciar mitjançant el formulari de Queixes i suggeriments del Ministeri.

Contingut opcional

Aquests llocs web:

 • Han estat dissenyats adaptant-los als estàndards i les normatives vigents amb relació a l’accessibilitat, i compleixen amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de directrius d’accessibilitat al contingut del web (WCAG 2.1).
 • Compleixen amb els requisits de la norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 PDF considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.
 • Estan dissenyats per ser visualitzats correctament en dispositius d’escriptori, tauletes i mòbils amb una resolució mínima de 1.280 x 1.024.
 • Estan implementats utilitzant HTML5 com a llenguatge d’etiquetatge i fulls d’estil CSS 3 per al disseny. Se n’ha verificat l’accessibilitat mitjançant l’eina de validació del codi HTML Nueva ventana i el resultat d’aquesta anàlisi ha estat positiu.
 • Estan dissenyats per ser usats amb JavaScript no intrusiu i ofereixen, en cas que el navegador no el suporti, l’alternativa corresponent no JavaScript.
 • En cas que l’usuari accedeixi al portal a través d’un navegador que no suporti fulls d’estil, el marcatge estructural permet la visualització correcta de tots els continguts. Si se selecciona l’opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap tipus de format visual.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar