Sotsdirecció General d'Indústries Culturals i Mecenatge

És una unitat dependent de la Direcció General de Política i Indústries Culturals que desenvolupa les activitats següents:

  • Disseny de les polítiques de promoció de les indústries culturals, així com el desenvolupament o la coordinació quan corresponguin a competències concretes dels altres centres directius o organismes públics del Departament.
  • Disseny de les polítiques d'acció i promoció cultural, així com el desenvolupament o la coordinació quan corresponguin a competències concretes dels altres centres directius o organismes públics del Departament i col•laboració amb altres institucions, entitats i persones públiques o privades per al desenvolupament de programes d'acció cultural conjunts.
  • Impuls de la participació de la societat en els processos de creació, dinamització cultural i obtenció de recursos a través de programes de patrocini, voluntariat i turisme cultural, en coordinació, en aquest últim cas, amb els òrgans de l'Administració general de l'Estat competents en matèria de promoció turística.
  • Establiment i gestió, si escau, del règim de subvencions i ajuts que no siguin competència específica de cap altre òrgan directiu, d'acord amb els objectius determinats en els programes del Ministeri.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar