Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Serveis al ciutadà
  3. Protecció de dades personals

Protecció de dades personals

Hem adaptat la nostra política de tractament de dades personals a la normativa europea i nacional.

Reglamento general de protección de datos

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Tutela dels vostres drets

Drets de l’interessat

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, quan corresponguin, a la seu electrònica del Ministeri Nueva ventana , presencialment a les oficines de registre o per correu postal.

Registre d’activitats de tractament

En compliment de la normativa, el Ministeri publica i actualitza mensualment un registre de les activitats de tractament PDF de dades personals que du a terme

Transparència i informació

Us proporcionem informació detallada PDF de les activitats de tractament de dades personals que fa el Ministeri.

Delegat de protecció de dades

El delegat de Protecció de Dades del Ministeri de Cultura i Esport és el titular de la Sotsdirecció General d’Atenció al Ciutadà, Documentació i Publicacions, amb qui podeu contactar a la plaça del Rey, 1 o a l’adreça electrònica dpd@cultura.gob.es e-mail

Autoritat de control

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades Nueva ventana és l’autoritat pública independent encarregada de vetllar per la privacitat i la protecció de les dades dels ciutadans.

Podeu consultar la nostra política de privacitat en aquest enllaç Nueva ventana

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar