Ud está aquí:
 1. Portada

Accesibilidad

Declaració d’accessibilitat

El Ministeri de Cultura i Esport s’ha compromés a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018 BOE, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Esta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web:

https://www.culturaydeporte.gob.es/ Nueva ventana

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 BOE a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s’arreplega a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • En algunes pàgines, part del contingut no textual que es presenta a la persona usuària no té una alternativa textual que complisca el mateix propòsit. [Criteri de conformitat 1.1.1]
  • En determinades pàgines, no hi ha una audiodescripció per al contingut de vídeo enregistrat que permeta que una persona invident en puga conéixer el contingut. [Criteri de conformitat 1.2.3]
  • En algunes pàgines, la informació, l’estructura i les relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [Criteri de conformitat 1.3.1]
  • En alguns formularis, no s’identifica el propòsit dels camps d’introducció de dades. [Criteri de conformitat 1.3.5]
  • En alguna pàgina, el contrast entre el primer pla i el fons és insuficient en els components d’interfície d’usuari i objectes gràfics perquè les persones amb baixa visió puguen llegir-ne el contingut. [Criteri de conformitat 1.4.11]
  • Hi podria haver alguns elements d’interacció inaccessibles a través del teclat. [Criteri de conformitat 2.1.1]
  • En algunes pàgines, hi ha components amb un moviment automàtic que no disposen d’un element per a interrompre’l. [Criteri de conformitat 2.2.2]
  • Els usuaris poden interactuar mitjançant el teclat i navegar seqüencialment pel contingut, però és possible que la informació no estiga en l’orde correcte. [Criteri de conformitat 2.4.3]
  • En navegar per algunes pàgines, la indicació del focus del teclat és insuficient. [Criteri de conformitat 2.4.7]
  • Als portals hi podria haver continguts en altres idiomes en els quals no està etiquetat correctament el canvi d’idioma. [Criteri de conformitat 3.1.2]
 • Càrrega desproporcionada
  • No s’aplica
 • Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Podria haver-hi documents en PDF o altres formats ofimàtics i continguts multimèdia que no complisquen completament els requisits d’accessibilitat exigits.

Preparació d’esta declaració d’accessibilitat

Esta declaració d’accessibilitat es va preparar l’1 de desembre de 2021.

El mètode emprat per a esta declaració ha sigut una avaluació duta a terme per un tercer, membre del World Wide Web Consortium W3C.

Última revisió de la declaració: 1 de desembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Es poden fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’este lloc web.Salto de línea Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.Salto de línea Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Divisió de Tecnologies de la Informació del Ministeri de Cultura i Esport.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes: D’acord amb l’article 12 del RD 1112/2018, seran presentades i registrades d’acord amb els requisits que establix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es pot iniciar a través del formulari de Queixes, suggeriments i felicitacions del Ministeri.

Procediment d’aplicació

Si una vegada que s’ha fet una sol·licitud d’informació accessible o queixa esta és desestimada, no s’està d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no complix els requisits que preveu l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, la persona interessada pot presentar una reclamació. Igualment, es pot presentar una reclamació en el cas que haja passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar a través de la seu electrònica del Ministeri amb certificat digital, així com utilitzant qualsevol de les opcions arreplegades en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat responsable d’Accessibilitat del Ministeri de Cultura i Esport.

Contingut opcional

Estos llocs web:

 • S’han dissenyat adaptant-se als estàndards i a les normatives vigents en relació amb l’accessibilitat i complixen els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG 2.1)
 • Complixen els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 PDF considerant les excepcions del Reial Decret 1112/2018.
 • Estan dissenyats per a ser visualitzats correctament en dispositius d’escriptori, tauletes i mòbils per a una resolució mínima de 1.280 x 1.024.
 • Estan implementats utilitzant HTML5 com a llenguatge de marques i fulls d’estil CSS 3 per al disseny. Se n’ha verificat l’accessibilitat mitjançant l’eina de validació del codi HTML Nueva ventana i el resultat d’aquesta anàlisi ha sigut positiu.
 • Estan dissenyats per a utilitzar-se amb javascript no intrusiu i oferixen, en cas que el navegador utilitzat no el suporte, l’alternativa corresponent no javascript.
 • En cas que la persona usuària accedisca al portal a través d’un navegador que no suporte fulls d’estil, les marques estructurals permeten veure’n correctament tots els continguts. Si se selecciona l’opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap tipus de format visual.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar