Ud está aquí:
 1. Portada
 2. Accesibilidad

Accesibilidad

Irisgarritasun adierazpena

Kultura eta Kirol Ministerioak bere webguneak irisgarri egiteko konpromisoa hartu du, sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen erabilerraztasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuarekin BOE bat.

Irisgarritasun adierazpen hau webgune honi aplikatuko zaio:

Betetze-egoera

Webgune honek partzialki betetzen du 1112/2018 ED BOEak xedatutakoa, jarraian adierazten diren salbuespenak eta desadostasunak direla eta.

Eduki iritsiezina

Jarraian biltzen den edukia ez da irisgarria honako arrazoi hauengatik:

 • Ez dator bat 1112/2018 EDarekin.
  • Orri batzuetan, erabiltzaileari erakusten zaion eduki ez-testualak ez du ordezko testurik helburu bererako [Adostasun Irizpidea 1.1.1]
  • Orri batzuetan, grabatutako bideoek ez dute audio-deskripabenik, eta beraz, pertsona itsuek ezingo dute jakin zein den bideo horien edukia [Adostasun Irizpidea 1.2.3]
  • Orri batzuetan, informazioa, egitura eta erlazioak ez daude software bidez zehaztuta edo ez dute ordezko testurik. [Adostasun Irizpidea 1.3.1]
  • Inprimaki batzuetan, ez da adierazten zein den datuak idaztearen helburua sarrera-eremuetan. [Adostasun Irizpidea 1.3.5]
  • Orriren batean, lehenengo planoaren eta hondoaren arteko kontrastea ez da nahikoa erabiltzailearen interfazeko osagaietan edo objektu grafikoetan, ikusmen urriko pertsonek edukia irakurri ahal izateko. [Adostasun Irizpidea 1.4.11]
  • Baliteke elkarrekintza-elementu batzuk teklatu bidez ezin erabiltzea. [Adostasun Irizpidea 2.1.1]
  • Orri batzuetan mugimendu automatikoa bai baina eteteko elementurik ez duten osagaiak daude. [Adostasun Irizpidea 2.2.2]
  • Erabiltzaileek teklatu bidez elkarrekin dezakete, edukian zehar modu sekuentzialean nabigatu, baina informazioa ez dago ordena egokian. [Adostasun Irizpidea 2.4.3]
  • Orri batzuetatik zehar nabigatzean, teklatuaren fokua ez dago behar bezala adierazita. [Adostasun Irizpidea 2.4.7]
  • Atarietan edukiak beste hizkuntza batzuetan badaude ere, ez da behar bezala etiketatu hizkuntza-aldaketa. [Adostasun Irizpidea 3.1.2]
 • Neurriz kanpoko karga
  • Ez da aplikatzen
 • Legedi aplikagarriaren barruan barne hartzen ez den edukia
  • Baliteke PDF edo beste bulegotika formatu batzuetako dokumentuek eta multimedia edukiek guztiz ez betetzea eskatzen diren irisgarritasun-baldintza guztiak.

Irisgarritasun adierazpen honen prestaketa

Irisgarritasun adierazpen hau 2021eko abenduaren 1ean prestatu zen.

Adierazpen hau egiteko, hirugarren batek, hots, World Wide Web Consortium W3C-eko kide batek, egindako ebaluazio bat izan da oinarri.

Adierazpenaren azken gainbegiraketa: 2021eko abenduaren 1ean.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun-baldintzei buruzko jakinarazpenak egin ditzakezu (irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a artikulua), adibidez:

 • Webgune honek betekizunen bat betetzen ez badu, horren berri ematea.
 • Edukia eskuratzeko beste zailtasun batzuk adieraztea.
 • Webgunearen irisgarritasuna hobetzeko beste edozein kontsulta edo iradokizun egitea.

Bide hauek erabil ditzakezu:

Jakinarazpenak Kultura eta Kirol Ministerioaren Informazioen Teknologikoetako Dibisioak jaso eta tratatuko ditu.

Informazio irisgarriaren eskaerak eta kexak: 1112/2018 EDaren 12 artikuluari jarraiki, Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Bateratuari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako baldintzei jarraiki aurkeztu eta erregistratuko dira. Ministerioaren Kexak, iradokizunak eta zorion-idatziak inprimakiaren bidez abiarazi daitezke.

Aplikazio-prozedura

Informazio irisgarriaren eskaera edo kexa egin eta ez bada onartzen, ez bazaude ados hartutako erabakiarekin, edo erantzuna ez badator bat 1112/2018 Errege Dekretuaren 12.5 artikuluan xedatutako baldintzekin, interesdunak kexa bat aurkez dezake. Kexa bat aurkez daiteke baita ere hogei egun baliodunen epean erantzunik jaso ez bada.

Ministerioaren egoitza elektronikoan aurkez daiteke kexa ziurtagiri digitalarekin, baita Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Bateratuari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean adierazten den edozein aukeraren bidez ere.

Kexak Kultura eta Kirol Ministerioaren Irisgarritasun Unitateak jaso eta tratatuko ditu.

Aukerako edukia

Webgune hauek:

 • Irisgarritasunari buruz indarrean dauden estandar eta araudiak oinarri diseinatu dira webguneak, 2. mailako lehentasuna duten egiaztapen-puntuak betez (AA), hau da, Webgunean Edukia Eskuratzeko Pausoetan zehaztutakoak (WCAG 2.1).
 • UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 Arauan PDF xedatutako baldintzak betetzen ditu, 1112/2018 Errege Dekretuaren salbuespenak kontuan hartuta
 • Ordenagailuetan, tablet eta mugikorretan behar bezala ikusteko moduan diseinatuta daude, gutxienez 1280x1024 bereizmenarekin
 • HTML5 markatze-lengoaia erabilita inplementatu dira, eta diseinatzeko CSS 3 estilo-orriak erabili dira. HTML kodea baliozkotzeko tresna Nueva ventana bidez egiaztatu da irisgarritasuna, eta analisiaren emaitza positiboa izan da
 • Javascript ez-intrusiboarekin erabiltzeko diseinatu dira; horrela, zure nabigatzaileak ez badu onartzen, javascript ez den aukera baliokidea emango zaio.
 • Estilo-orriak onartzen ez dituen nabigatzaile baten bidez sartuz gero atarira, egitura-markatzeari esker erabiltzaileak eduki guztiak behar bezala ikusi ahal izango ditu. Estilorik gabe aukera hautatuz gero, inolako formatu bisualik gabe agertuko dira orriak.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar