Columna derecha
Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Cultura
  3. Arquivos
  4. Información xeral
  5. Cooperación internacional

Cooperación internacional. Arquivos

O Ministerio de Cultura, dentro do seu programa de cooperación internacional en materia de arquivos, fomenta, desenvolve e recupera fondos documentais de toda a área iberoamericana, Guinea Ecuatorial e Filipinas. Tamén dedica especial atención á formación profesional dos arquiveiros destas rexións.

A cooperación arquivística internacional lévase a cabo mediante o desenvolvemento de varios programas:

Proyecto AToM

Proyecto AToM

Archives and Traces of Migration es un proyecto aprobado por el Programa Europa Creativa de la Comisión Europea en el año 2022.

Proyecto Tesoros Digitales Europeos: gestión de archivos centenarios en el siglo XXI

Proyecto aprobado por el Programa Europa Creativa.
https://www.digitaltreasures.eu/

Directorio

Instituciones Archivísticas Nacionales de países de tradición ibérica en América, España y Portugal y de legislaciones archivísticas nacionales de gestión y de acceso a la información pública.

ALA el Camino Recorrido

Momentos que han construido su historia

Folleto del Programa iberarchivos

Presentación del Programa Iberarchivos. Versión en español, portugués e inglés.

Programa ADAI

Programa de Apoio ao Desenvolvemento dos Arquivos Iberoamericanos para a preservación, descrición e difusión do patrimonio documental iberoamericano.

Cursos de formación arquivística en Iberoamérica

Dentro do Programa ACERCA 2011 da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID), esta Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais co-organiza varias actividades formativas en Iberoamérica.

Censo-Guía de Arquivos de España e Iberoamérica

Guía electrónica con información sobre arquivos, fondos documentais e produtores de España e Iberoamérica. Proxecto froito da colaboración entre as administracións arquivísticas de Iberoamérica e España.

Proyecto APEX

Proyecto Apex

A Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais está tamén presente en distintos organismos internacionais e é membro de:

Archives Portal Europe Foundation (APEF)

Fundación del Portal Europeo de Archivos

DLM Forum

Constitúese como unha comunidade de arquivos públicos e grupos interesados en arquivos, documentos e xestión do ciclo vital da documentación e a información en toda a Unión Europea.

Asociación Latinoamericana de Arquivos (ALA)

Institución arquivística internacional dedicada principalmente ao fomento dos arquivos dos países de lingua española e portuguesa de Iberoamérica.

Reunión de Arquivos Nacionais da Unión Europea (EBNA)

Institución de cooperación arquivística no marco da Unión Europea (UE), que destaca nas actividades de normalización arquivística, procedementos de calidade e fomento da reprodución dixital de documentos para a súa difusión en Internet.

Red Redial

Rede Europea de Información e Documentación sobre América Latina (REDIAL)

A súa finalidade é ser unha plataforma de encontro entre a investigación e a información científica sobre América Latina existente en Europa e contribuír ao desenvolvemento da comunicación, o apoio mutuo e o intercambio de información. A Subdirección de Arquivos está presente en REDIAL a través do Centro de Información Documental de Arquivos (CIDA).

Consello Internacional de Arquivos (CIA)

Institución dependente da UNESCO que traballa a escala mundial sobre arquivos, e está dividida en distintas ramas especializadas por áreas xeográficas e temáticas. EURBICA <i>(European Regional Branch of the International Council on Archives)</i> é a rama europea.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar