Introdución á xestión dos arquivos no Ministerio

O Ministerio, como parte da Administración Xeral do Estado, ten competencias na protección, acrecentamento e transmisión ás xeracións futuras do Patrimonio Histórico Español.

Para a realización das súas funcións conta con:

Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais. É o órgano director da Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e de Arquivos e Bibliotecas encargado de elaborar, dirixir e coordinar todas aquelas actuacións encamiñadas á custodia, conservación e difusión do Patrimonio Documental. Así mesmo, xestiona a rede de arquivos e de Centros dependentes do Ministerio de Cultura.

A Subdirección Xeral participa nos seguintes órganos:

  • Xunta Superior de Arquivos. Ocúpase da investigación, conservación, enriquecemento, protección e difusión dos bens integrantes do patrimonio documental e dos arquivos.
  • Comisión Superior Cualificadora de Documentos Administrativos. É responsable da toma de decisións sobre a conservación e utilización dos documentos da Administración Xeral do Estado.

Ademais, participa en órganos colexiados como:

  • Padroado do Arquivo Xeral de India; Padroado do Arquivo da Coroa de Aragón; Padroado do Arquivo Xeral de Simancas e Padroado do Centro Documental da Memoria Histórica. Encárganse do fomento, control e seguimento dos plans, programas e actividades dos devanditos arquivos.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar