Ud está aquí:
  1. Inicio

Accesibilidad

En cumprimento dos principios de accesibilidade e deseño universal establecidos no Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social, o Ministerio de Cultura e Deporte traballa para garantir que todos os cidadáns -con especial atención ás persoas con algún tipo de discapacidade e maiores- que se relacionen co Departamento a través dos seus portais poidan acceder á información e aos servizos electrónicos en igualdade de condicións, con independencia das súas circunstancias persoais, medios ou coñecementos.

Esta web foi desenvolvida seguindo a Norma UNE 139803:2012 e axústase ás pautas de accesibilidade definidas polo grupo de traballo permanente Web Accessibility Initiative (WAI) do Consorcio para a World Wide Web (W3C) para o seu nivel Dobre-A. Actualmente, este nivel Dobre-A cúmprese na gran maioría das páxinas.

Última revisión de accesibilidade: maio de 2018

Calquera usuario pode comunicar posibles incumprimentos dos requisitos de accesibilidade da web, dificultades detectadas de acceso ao contido ou formular calquera consulta ou suxestión sobre este tema no formulario de Consultas electrónicas. Tamén se pode comunicar a través de calquera das canles de información que o Ministerio ten dispoñibles.

Así mesmo, os usuarios poden presentar unha solicitude de información accesible e queixas respecto ao cumprimento do RD 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público a través do formulario de Queixas e Suxestións do Ministerio.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar