Volver

Presentación da Área de Cooperación Cultural

A área de Cooperación Cultural é en si mesma non só un conxunto de actividades, nas que existe un denominador común, o intercambio e a colaboración cultural, senón que ao tempo é un instrumento esencial para a política cultural e cada vez máis un obxectivo da mesma.

Destaca o seu carácter horizontal e de complementariedade respecto ás restantes áreas do Ministerio na difusión e promoción dos diversos patrimonios culturais de España a nivel internacional e autonómico, así como da cultura doutros países en España xunto co fomento do acceso á cultura e dinamización dos procesos de creación cultural .

Estas páxinas ofrecen información acerca da estrutura, procesos administrativos e actividades que realiza en relación con:

 • Intercambios culturais.
 • Participación en Organismos Internacionais
 • Acción cultural no exterior
 • Programas de formación.
 • Debate cultural.
 • Axenda Internacional.

Completan os contidos destas páxinas información sobre:

 • Consello Xacobeo
 • Punto de Contacto Cultural
 • Información Institucional
 • Lexislación estatal, autonómica, comunitaria e internacional
 • Convenios, con outros ministerios, con Comunidades Autónomas e con institucións internacionais
 • Bolsas, Axudas e Subvencións
 • Ligazóns de interese


Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar