Volver

Cooperación nacional. Industrias culturais

Fundación Instituto de Cultura Gitana

O Instituto de Cultura Gitana é unha fundación do sector público estatal vinculada ao Ministeri d'Educació, Cultura i Esport cuxos obxectivos son o desenvolvemento e a promoción da historia, a cultura e a lingua xitanas, a difusión do seu coñecemento e recoñecemento a través de estudos, investigacións e publicacións.

A súa creación foi autorizada polo Consello de Ministros do 9 de marzo de 2007. Con esta iniciativa, o Ministerio promove por vez primeira dende o sector público estatal o recoñecemento da cultura xitana e a súa achega ao acervo cultural de todos os españois.

A Fundación Instituto de Cultura Gitana ten a súa sede en Madrid, e algúns dos seus fins son os seguintes:

  • A proposición de accións dirixidas a lograr a convivencia harmónica entre os distintos grupos e culturas que conforman a nosa sociedade.
  • O desenvolvemento e promoción da cultura e da lingua xitanas en todas as súas manifestacións.
  • O establecemento de mecanismos e estratexias que contribúan eficazmente á preservación e o desenvolvemento do acervo cultural da comunidade xitana.

A reunión constitutiva do Padroado da fundación celebrouse o día 31 de maio de 2007 na sede do Ministerio de Cultura e baixo presidencia da ministra de cultura.

O Padroado da fundación conta, así mesmo, coa participación dos Ministerios de Educación, Política Social e Deporte; Administracións Públicas e Asuntos Exteriores e de Cooperación. Son vogais do Padroado, ademais, a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e o Consello Estatal do Pobo Xitano, representado polo seu vicepresidente segundo. Tamén poderán integrarse neste as comunidades autónomas que decidan formar parte da fundación.

Forman tamén parte desta, en calidade de patróns electos, tres representantes elixidos entre entidades e grupos da sociedade civil do ámbito cultural e entre profesionais cualificados recoñecidos polos seus coñecementos e experiencia en relación con temas xitanos.

Na súa reunión constitutiva o Padroado da fundación acordou o nomeamento de D. Diego Fernández Jiménez como director do Instituto de Cultura Gitana.

Así mesmo, adoptáronse acordos relativos ao nomeamento de D. Juan de Dios Ramírez Heredia (patrón electo) como vicepresidente do padroado, e a designación dun Comité delegado do padroado composto por cinco membros.

Salto de líneaCoa constitución da Fundación Instituto de Cultura Gitana, o Goberno de España dá cumprimento á proposición non de lei aprobada polo Congreso dos Deputados, por unanimidade, o 27 de setembro de 2005 e pola que instaba o Goberno a promover a cultura, a historia, a identidade e a lingua do pobo xitano.Salto de línea

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar