Volver

Doazón de bens culturais en pagamento de impostos

O pagamento de calquera débeda tributaria poderá realizarse coa entrega de bens pertencentes ao Patrimonio Histórico Español, que estean:

  • Inscritos no Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural.
  • Incluídos no Inventario Xeral de Bens Mobles.

Non se someterán ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, nin ao Imposto sobre Sociedades, os incrementos ou diminucións de patrimonio que se poñan de manifesto no momento da entrega dos anteriores bens, como pagamento de calquera dos impostos citados.

Subir