Volver

Procedemento para a exportación de bens culturais

A solicitude de exportación debe ser presentada por:

  • O propietario do ben.
  • A persoa con capacidade de dispoñer ou debidamente autorizada para tal efecto.

Debe presentarse ante:

  • As Comunidades Autónomas que conten con comisións cualificadoras propias, para os bens que se encontren no seu territorio
  • Noutro caso directamente ante a Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español do Ministerio.

As solicitudes de exportación pasan a coñecemento da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español que emite ditame ao respecto.

Visto o ditame da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación, o Director Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e de Arquivos e Bibliotecas resolve a solicitude de exportación.

En caso de ser autorizada, o permiso é entregado ao interesado e este debe:

  • Presentalo na aduana correspondente (para os movementos fóra dos límites da Unión Europea).
  • Incluílo na folla de ruta do transporte (para os movementos dentro da Unión Europea).
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar