Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Servizos ao cidadán
  3. Protección de datos persoais

Protección de datos persoais

Adaptamos a nosa política de tratamento de datos persoais á normativa europea e nacional.

Reglamento general de protección de datos

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Tutela dos seus dereitos

Salto de línea Dereitos do interesado

Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, cando procedan, na sede electrónica do Ministerio Nueva ventana, presencialmente nas oficinas de rexistro ou por correo postal.

Rexistro de actividades de tratamento

En cumprimento da normativa, o Ministerio publica e actualiza mensualmente un rexistro das súas actividades de tratamento PDFde datos persoais.

Transparencia e información

Proporcionámoslle información detallada PDF das actividades de tratamento de datos persoais que realiza o Ministerio.

Delegado de protección de datos

O Delegado de protección de datos do Ministerio de Cultura e Deporte é o titular da Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán, Documentación e Publicacións, con quen pode contactar en Plaza del Rey, 1 ou no correo electrónico dpd@cultura.gob.es e-mail

Autoridade de control

A Axencia Española de Protección de datos Nueva ventana é a autoridade pública independente encargada de velar pola privacidade e a protección dos datos dos cidadáns.

Pode consultar a nosa política de privacidade nesta ligazón Nueva ventana

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar