Introducció a la gestió dels arxius en el Ministeri

El Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport, com a part de l'Administració General de l'Estat, té competències en la protecció, acreixement i transmissió a les generacions futures del Patrimoni Històric Espanyol.

Per a la realització de les seues funcions compta amb:

Subdirecció General dels Arxius Estatals. És l'òrgan director de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques encarregat d'elaborar, dirigir i coordinar totes aquelles actuacions encaminades a la custòdia, conservació i difusió del Patrimoni Documental. Així mateix, gestiona la xarxa d'arxius i de Centres dependents del Ministeri de Cultura.

La Subdirecció General participa en els següents òrgans:

  • Junta Superior d'Arxius. S'ocupa de la investigació, conservació, enriquiment, protecció i difusió dels béns integrants del patrimoni documental i dels arxius.
  • Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius. És responsable de la presa de decisions sobre la conservació i utilització dels documents de l'Administració General de l'Estat.

A més, participa en òrgans col·legiats com ara:

  • Patronat de l'Arxiu General d'Índies; Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó; Patronat de l'Arxiu General de Simancas i Patronat del Centre Documental de la Memòria Històrica. S'encarreguen del foment, control i seguiment dels plans, programes i activitats d'estos arxius.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar