Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Cultura
  3. Propietat intel·lectual
  4. Informació general
  5. Gestió en el Ministeri
  6. Comissió de propietat intel·lectual

Volver

Comissió de Propietat Intel·lectual

La Comissió Mediadora i Arbitral de Propietat Intel·lectual es configura com un órgan col·legiat d'àmbit nacional creat al si del Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport.

Exercix les funcions de mediació i arbitratge que la legislació li atribuïx.

Malgrat la seua naturalesa d'órgan administratiu, no forma part de l'estructura orgànica del Ministeri.

Funcions

Mediació, amb submissió prèvia de les parts. La comissió col·labora en les negociacions entre els titulars de drets de propietat intel·lectual i les empreses de distribució per cable.

Arbitratge, amb submissió prèvia de les parts per:

  • Donar solució als conflictes suscitats entre les entitats de gestió i les associacions d'usuaris del seu repertori o entre aquelles i les entitats de radiodifusió.
  • Donar solució a conflictes sobre la interpretació o aplicació dels contractes generals entre les entitats de gestió i les associacions d'usuaris o entre aquelles i les entitats de radiodifusió.
  • Fixar quantitats substitutòries a les tarifes generals establertes per les entitats de gestió per la utilització del seu repertori.Salto de línea

Instrucciones sobre el pago de los precios públicos por prestación de servicios

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar