La còpia privada

La còpia privada és un dret dels usuaris d'obres i prestacions protegides? No és un dret, és un límit al dret de reproducció que ostenten els titulars dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions protegides.Salto de líneaAquest límit permet que determinades obres divulgades a les quals haja tingut accés legal una persona física puga ser reproduïda per aquesta, sempre que la còpia que obtinga no siga utilitzada de manera col·lectiva, ni lucrativa.

Per què s'ha establert aquest límit al dret de reproducció? Per permetre que les persones físiques puguen realitzar, mitjançant equips, aparells i suports idonis, còpies d'obres i prestacions protegides sense haver de tindre l'autorització del seu titular.

Per què la còpia privada origina una compensació a favor dels titulars de les obres? Per compensar el dany econòmic que suposa la realització de còpies per a ús privat que la llei permet que es facen les persones físiques.

Qui està obligat a pagar la compensació per la còpia privada? A Espanya l'obligació del pagament de la compensació correspon als fabricants i a importadors d'equips i suports idonis per a la reproducció d'obres, que els hagen de destinar a la distribució comercial o utilització dins del territori espanyol. A més dels anteriors subjectes obligats al pagament, els successius adquirents a la cadena de distribució que no siguen considerats consumidors finals o usuaris dels equips i suports, són considerats responsables solidaris del pagament de la compensació.

Qui determina quins equips i suports idonis per a la reproducció estan subjectes al pagament de la compensació per còpia privada i l'import d'aquesta? Actualment els equips i suports de reproducció que estan subjectes al pagament d'una compensació i al seu import està establert a l'article 25 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Salto de líneaEn el futur, quan s'aprove a les Corts Generals el projecte de modificació de l'esmentat text refós, la determinació dels equips i suports digitals subjectes al pagament de la compensació i el seu import ho determinaran conjuntament el Ministeri de Cultura i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, amb la negociació prèvia dels creditors i deutors de les compensació i consulta al Consell de Consumidors i Usuaris. Salto de línea

Puc fer una còpia privada de qualsevol tipus d'obra o prestació protegida que s'haja divulgat?Sí, excepte dels programes d'ordinador i les bases de dades electròniques

Documents relacionats

Salto de línea

Documentos Relacionados

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar